Rozkład dnia

  • 6:00-8:00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Gry i zabawy dydaktyczne.
  • 8:00-8:30 - Schodzenie się dzieci przebywających 5 godzin w przedszkolu. Zabawy ruchowe. Kontakty z rodzicami. Przygotowanie do śniadania.
  • 8:30-9:00 - Śniadanie.
  • 9:00-10:00 - Zajęcia organizowane z całą grupą i kierowane przez nauczyciela.
  • 10:00-11:20 - Zabawy dowolne oraz organizowane przez nauczyciela. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery.
  • 11:20-12:00 - Przygotowanie do obiadu. Obiad.
  • 12:00-13:00 - Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy kierowane przez nauczyciela. Zajęcia indywidualna, wyrównawcze. Zabawy na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci przebywających 5 godzin w przedszkolu.
  • 13:00-13:45 - Zajęcia dodatkowe. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Przygotowanie do podwieczorku.
  • 13:45-14:00 - Podwieczorek.
  • 14:00-16:30 - Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie. Zabawy organizowane i kierowane przez nauczyciela.  Kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.