ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

  • Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje
    specjalistyczne: logopedę.
  • Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
  • Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
  • Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Estetycznie urządzone sale
    zajęć i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.
  • Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.